پیام تندرستی؛

نرمشهای اصلاحی پشت کج (اسکولیوز) انحراف ستون فقرات به چپ و راست

نیشابور

تغییر شکل و انحراف جانبی ستون فقرات به سمت چپ یا راست را به دلیل ضعف عضلات تنه، پشت کج گویند. در این عارضه عضلات یک سمت تنه ضعیف‌تر از یک سمت دیگر می‌شود که همین مسئله باعث کج شدن بدن به سمت عضلات قوی‌تر می‌گردد.

تغییر شکل و انحراف جانبی ستون فقرات به سمت چپ یا راست را به دلیل ضعف عضلات تنه، پشت کج گویند. در این عارضه عضلات یک سمت تنه ضعیف‌تر از یک سمت دیگر می‌شود که همین مسئله باعث کج شدن بدن به سمت عضلات قوی‌تر می‌گردد.

علل پشت کج (اسکولیوز):

 1. عوامل ارثی و مادرزادی
 2. حمل اشیاء در یک طرف بدن
 3. لم دادن در هنگان نشستن به یک سمت
 4. ایستادن بر روی یک سمت بدن
 5. ضعف و کوتاهی عضلات یک سمت بدن
 6. کوتاهی یک پا

علائم پشت کج (اسکولیوز)

 1. بالاتر بودن ارتفاع یک شانه نسبت به شانه دیگر
 2. بالاتر بودن ارتفاع لگن خاصره یک طرف نسبت به طرف دیگر
 3. بیشتر بودن فاصله خالی بین بازو و بدن در سمتی که شانه پایین‌تر است

عوارض پشت کج (اسکولیوز):

 1. درد
 2. اختلال در عملکرد دستگاه قلبی – تنفسی
 3. اختلال در راه رفتن
 4. کاهش تحرک ستون فقرات

تمرینات اصلاحی درمان پشت کج (اسکولیوز)

دستور العمل اجرای تمرینات برای درمان پشت کج (اسکولیوز):

 1. شدت تمرین: شدت تمرین و فشار وارده را باید بر اساس تواناییهای هر شخص تعیین کرد. (اگر تاکنون فعالیت بدنی نداشتهاید تمرینات را با حداقل شدت شروع کنید.) برای بهبود این وضعیت، دست کم باید ۳ جلسه در هفته به صورت متعارف تمرین کرد.
 2. تکرار تمرین: ابتدا و در هفتههای اول بهتر است تمرینها را در ۲ ست، ۸ تا ۱۲ بار تکرار انجام داد. سپس مقاومت یا فشار را باید به گونهای برگزید تا در هفته های بعد شخص بتواند دست کم تمرینها را در ۳ – ۵ ست با ۱۵تا ۲۰ تکرار در هر نوبت انجام دهد.
 3. مرحله استراحت: برای افرادی که تمرین میکنند زمانهای استراحت بین هر مرحله از تمرین به طور معمول ۱ تا ۲ دقیقه باید باشد، طبیعی است که زمان استراحت به وضعیت فرد و شدت تمرین بستگی دارد