نخستین المپیاد ورزشی مجازی دانشکده علوم پزشکی نیشابور

 

برگزاری نخستین دوره المپیاد ورزشی مجازی دانشجویان، کارکنان، اساتید و اعضای هیئت علمی، این المپیاد

در بازه زمانی ۱ تا ۹ خرداد به صورت مجازی برگزار شد.

با توجه به شیوع بیماری کرونا و ممنوعیت استفاده از اماکن ورزشی معاونت فرهنگی دانشجویی با همکاری معاونت توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی اولین المپیاد ورزشی (به صورت مجازی) ویژه دانشجویان،

کارکنان و اساتید دانشکده علوم پزشکی نیشابور با شعار "با ماندن در خانه سالم بمانیم"برگزار شد.

هدف از برگزاری این المپیاد جلوگیری از فقر حرکتی، افزایش نشاط خانواده ها، تشویق به ماندن در خانه و جلوگیری از شیوع زنجیره کرونا میباشد ، این مسابقات در دو بخش جداگانه دانشجویان و کارکنان و در

چهار رشته درازنشست، طناب زنی، شنا روی زمین، لانچ رو به جلو برای خواهران و چهار رشته درازنشست، طناب زنی، شنا روی زمین و روپایی زنی برای برادران برگزار شد.

مسابقه ویژه ای با عنوان چالش ورزش در خانه ویژه خانواده های کارکنان و دانشجویان نیز برگزار شد. در این بخش اجرای هر گونه مهارت ورزشی خلاقانه به صورت فردی یا خانوادگی بدون محدودیت سنی پذیرفته می شد.

ضمن تشکر از معاون فرهنگی دانشجویی و معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشکده علوم پزشکی نیشابور در حمایت از این رویداد، با تعامل صورت گرفته، از طرف معاونت توسعه به نفرات برتر رشته های ورزشی هر کدام ۲۰۰ هزار تومان کارت هدیه به همراه لوح تقدیر و به ۱۰ اثر برتر مسابقه چالش ورزش در خانه هر کدام ۱۰۰ هزار تومان کارت هدیه به همراه لوح تقدیر اهدا شد.

 

در این المپیاد  ۳۲۰ اثر شرکت داشتند، که از این تعداد، ۱۹۰ شرکت کننده آقا و ۱۳۰ شرکت کننده خانم بودند.

با بررسی صورت گرفته، بیشترین مشارکت بانوان به ترتیب در رشته های:

  • چالش ورزش در خانه (۳۰/۷۶ درصد)
  • لانچ (۲۵/۶۴ درصد )
  • درازنشست (۱۹ درصد )
  • طناب زنی (۱۹ درصد)
  • شنا (۵/۶ درصد )

و بیشترین مشارکت آقایان به ترتیب در رشته های:

  • چالش(۳۴/۵ درصد)
  • شنا (۲۸/۷۲ درصد)
  • طناب زنی (۱۶/۴۸ درصد)
  • درازنشست (۱۲/۷۶ درصد)
  • روپایی (۷/۴۵ درصد) بود .

نفرات برتر در بخش دانشجویان به شرح زیر است:

 

نتایج برتر در بخش کارکنان به شرح زیر است:

 

نتایج برتر در بخش ویژه به شرح زیر است: