چهارشنبه 6 شهریور 1400, 8:21 ق ظ

نام و نام خانوادگی : ابراهیم انصاریان

سمت : کارشناس تربیت بدنی آقایان

پست الکترونیک: Ebrahimansarianz@gmail.com

شماره تماس : 05142632470    داخلی : 109

سوابق ورزشی :

  • قهرمانی مسابقات فوتسال دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  سال 91
  • عضو سابق تیم فوتسال دانشجویان علوم پزشکی سبزوار
  • قهرمانی مسابقات فوتسال ارگانهای نظامی در شهر سمنان سال 93
  • قهرمانی مسابقات فوتسال کارکنان علوم پزشکی نیشابور در سال 94
  • عضو تیم دانشجویان و کارکنان فوتسال علوم پزشکی نیشابور از سال 94 تاکنون