چهارشنبه 6 شهریور 1400, 8:45 ق ظ

نام و نام خانوادگی : مجید فرح نیا  

دانشجوی دکتری رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی 

سمت : رئیس اداره تربیت بدنی

پست الکترونیک :  majidfarahnia0270@gmail.com

شماره تماس : 05142632470   داخلی : 116

سوابق ورزشی:

 • عضو سابق تیم ملی فوتبال دانشجویان ایران
 • بهترین بازیکن لیگ فوتبال دانشجویان ایران سال ۸۲
 • بازیکن سابق تیم فوتبال پیام پیکان خراسان در لیگ کشور
 • قهرمان 2 دوره لیگ فوتبال دانشجویان کشور
 • قهرمان 2 دوره سوپر لیگ فوتبال استان خراسان
 • قهرمان لیگ فوتبال دانشگاه های کشورهای حاشیه دریای خزر
 • قهرمانی لیگ مقاومت کشور سال ۸۱
 • قهرمانی مسابقات فوتبال اموزشگاه های خراسان سال ۷۸

سوابق مربیگری:

 • مربی تیم های فوتبال دانشگاه آزاد و علوم پزشکی نیشابور
 • مدرک مربیگری فوتبال و فوتسال آسیا
 • مدرک تئوری مربیگری و آمادگی جسمانی
 •  مدرک دانش افزایی طناب‌زنی، روانشناسی ورزشی، طناب کشی، فوتبال رومیزی، مکعب‌روبیک و فریزبی

سوابق علمی:

 • کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد
 • دارنده چهار مقاله علمی پژوهشی بین المللی
 • دارنده سه مقاله علمی پژوهشی داخلی

سوابق اجرایی:

 • رئیس کمیته آموزش هیئت ورزشهای همگانی شهرستان نیشابور