جناب آقای هادی گرمابی

کسب مقام سوم کشوری کشتی در وزن 120 کیلوگرم

متولد:۱۳۷۶/۱۰/۲۷

رشته تحصیلی:پرستاری

رشته ورزشی:کشتی با چوخه

سابقه فعالیت ورزشی :۲ سال

سوابق:

حضور در سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان علوم پزشکی کشور سال ۹۷و کسب مقام سوم کشوری

حضور در مسابقات کشوری کشتی با چوخه نیشابور و کسب مقام پنجم