چهارشنبه 6 شهریور 1400, 9:23 ق ظ

هزینه باشگاه های آمادگی جسمانی آقایان و بانوان :

* مبلغ 70 هزار تومان می باشد که 35 هزار تومان توسط همکاران به صورت نقدی پرداخت به باشگاه و مبلغ 35 هزار تومان به عهده دانشکده می باشد.

 

*  استفاده از سالن های ورزشی جهت رشته های تیمی فوتسال و والیبال و تنیس روی میز رایگان می باشد.

* جهت دریافت معرفی نامه استفاده از باشگاههای ورزشی به رابط ورزشی معاونت خود مراجعه نمایید.

اسامی رابطین ورزشی