سرکار خانم مرضیه نعمتی نجف آباد

کسب مقام سوم ماده ۲۰۰متر و مقام سوم ماده ۴۰۰متر

کسب مقام اول ماده ۲۰۰ متر و مقام سوم ماده ۴۰۰ متر

 

فارغ التحصیل رشته ی مهندسی بهداشت محیط

متولد : 17/02/1376

رشته ورزشی : دونده دوهای سرعت ۱۰۰-۲۰۰-۴۰۰

سابقه فعالیت ورزشی : 5 سال

سوابق:

1_حضور در سیزدهمین دوره ی المپیاد ورزشی دختران علوم پزشکی کشور سال ۹۶ و کسب مقام سوم ماده ۲۰۰متر و مقام سوم ماده ۴۰۰متر

2_حضور در چهاردهمین دوره ی المپیاد ورزشی دختران علوم پزشکی کشور سال ۹۸ و کسب مقام اول ماده ۲۰۰متر و مقام سوم ماده ۴۰۰متر

3_حضور در المپیاد ورزشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور سال ۹۵ و کسب مقام اول مسابقات آمادگی جسمانی

4_حضور در المپیاد ورزشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور سال ۹۴و کسب مقام اول در دو 60 مترو 200متر و آمادگی جسمانی

5_حضور در مسابقات استانی سال ۹۸ وکسب مقام اول ماده 400 متر

6_حضور در مسابقات شهرستانی نیشابور سال ۹۷ و کسب مقام دوم ماده ۸۰۰متر

7_کسب مقام دوم دوی امدادی در مسابقات استانی سال ۹۵

8_دارای مدرک مربیگری درجه سه آمادگی جسمانی

9_دارای گواهینامه بین المللی کارگاه آموزشی اصول طراحی و

برنامه نویسی تمرینات سرعتی توانی