« به نام خدا »

                                          

تن زنده والا به ورزندگی است                         که ورزندگی مایه زندگی است

                       به ورزش گرای و سرافراز باش                  که فرجام سستی سرافکندگی است

 

ورزش به عنوان یکی از مهمترین ارکان تأمین شادابی و سلامت جسم و روان، به ویژه در شرایط کنونی جهان که کرونا ویروس پیشتاری می کند، موجبات کاهش استرس و تقویت سیستم ایمنی است و بدون شک یکی از محورهای اساسی دستیابی به شعار " انسان سالم محور توسعه پایدار " به شمار می رود.

فرا رسیدن هفته تربیت بدنی ( 26 مهر الی 2 آبان ) را به تمام خدمت گذاران عرصه ورزش تبریک عرض نمایم.

وظیفه خویش می دانم که از حمایت های ریاست محترم دانشگاه معاونین محترم توسعه و فرهنگی - دانشجویی ،همراهی های دلسوزانه رابطین محترم ورزش دانشکده وزحمات همکاران در اداره تربیت بدنی،صمیمانه قدردانی نمایم و از تمام کسانی که در پیشبرد ورزش دانشگاه سهمی را بر عهده دارند، تشکر نمایم.

مجید فرح نیا

اداره تربیت بدنی دانشکده علوم پزشکی نیشابور